Νέο διοικητικό συμβούλιο για τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Επισκοπής, εξελέγη μετά την εκλογική διαδικασία που έγινε στην Επισκοπή Πεδιάδος στις 8 Οκτωβρίου 2017. 

Μετά από συνέλευση που έγινε στις 13 Οκτωβρίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος : Εμμανουήλ Μακρογιαννάκης
Αντιπρόεδρος : Νικόλαος Φουντουλάκης
Γραμματέας: Ηλέκτρα Τζατζαδάκη
Ταμίας: Χαράλαμπος Τσαγκαράκης
Μέλος: Αικατερίνη Πιτσιδιανάκη
Μέλος: Εμμανουήλ Σταυρουλάκης
Μέλος: Ελευθέριος Μιχελάκης