Περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών θα εξυπηρετούνται κανονικά. 

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι στα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων θα συνεχιστεί η εκπαίδευση προσωπικού έως το τέλος Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 13.00 – 15.30.

Περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών θα εξυπηρετούνται κανονικά.