Την Πέμπτη 26/10, ώρα  20.30, θα πραγματοποιηθεί η  τακτική  συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων (στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων)

Η Ημερήσια Διάταξη έχει οριστεί ως εξής:

1.      Πρωτοβουλίες της ΕΛΜΕ για τα ΕΠΑΛ
2. Ενημέρωση  σχετικά με τη λειτουργία του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ
3. Ελλείψεις καθηγητών στα σχολεία του Νομού
4.  Νέο Λύκειο (μετά τις ανακοινώσεις για πρόγραμμα μαθημάτων σε Β΄ και Γ΄ Λυκείου)

5. Οικονομικά θέματα (μείωση συνδρομής, λειτουργία απεργιακού  ταμείου, ΓΣ οικονομικών θεμάτων) 

6. Παράλληλες δράσεις ΕΛΜΕ Χανίων

7. Επικαιροποίηση της θέσης της ΕΛΜΕ Χανίων σχετικά  με τα ΣΔΙΤ

 Η συνεδρίαση αυτή (όπως κάθε συνεδρίαση ΔΣ) είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει.

Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν, ακόμα, να προτείνουν την ένταξη, εντός ΗΔ θεμάτων που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά, ώστε αυτά τα θέματα να συνεκτιμηθούν με τις προτάσεις που κάνουν τα μέλη του ΔΣ, προκειμένου για την κατάρτιση της Η.Δ. μελλοντικών συνεδριάσεων. Οι προτάσεις αυτές, μπορούν να κατατίθενται γραπτώς, π.χ. με αποστολή μηνύματος προς το (ηλεκτρονικό) γραμματοκιβώτιο της ΕΛΜΕ ([email protected]), είτε δια ζώσης, ενώπιον του ΔΣ.