Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και  Σάββατο - Κυριακή 28-29/10 στο ΚΕΠ στις Βρύσσες και ώρες 10:00 π.μ έως 13:00 

Από το Δήμο Αποκορώνου ανακοινώθηκε ότι οι  πολίτες που υπέστησαν ζημιές στις οικίες τους και στις  οικοσυσκευές τους θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Δήμο,προκειμένου να ενταχθούν στις διαδικασίες αποζημείωσης όπως προβλέπετε από τις σχετικές διατάξεις.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και  Σάββατο - Κυριακή 28-29/10 στο ΚΕΠ στις Βρύσσες και ώρες 10:00 π.μ έως 13:00