Σε Σεμινάριο 35 ωρών στη Μπολόνια της Ιταλίας με θέμα «Η ποικιλότητα και διαπολιτισμική μάθηση μέσα στη σχολική τάξη» συμμετείχε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου από τις 22 έως τις 29 Οκτωβρίου.

Η δράση ήταν στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Διεθνές σχολείο, ανοιχτό σε πρόσφυγες και μετανάστες» που έχει εγκριθεί για το ΚΠΕ από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν στερεότυπα και προσωπικές προκαταλήψεις, να εξερευνήσουν διαφορετικές οπτικές μέσα από τη συμμετοχή σε ασκήσεις προσομοίωσης, να γνωρίσουν νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση που μπορεί να εφαρμοστούν σε ποικιλόμορφες πολιτιστικά σχολικές τάξεις, να μάθουν περισσότερα για το ρόλο του εκπαιδευτικού  στη διαδικασία ένταξης παιδιών που είναι μετανάστες, πρόσφυγες ή άτομα με ειδικές ανάγκες, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να συζητήσουν προκλήσεις με συναδέλφους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές.

Συμμετείχαν συνολικά 14 εκπαιδευτικοί από 7 ευρωπαϊκές χώρες: 3 από τη Βουλγαρία (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), 2 από τη Σουηδία (από Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – νηπιαγωγός και δασκάλα), 3 από τη Φινλανδία (1 από τάξη υποδοχής προσφύγων και μεταναστών μαθητών και 2 από Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), 1 από την Αυστρία (Αγγλικών από το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης της Βιέννης), 2 από το Βέλγιο (1 από την Ακαδημία εκπαίδευσης νηπιαγωγών και 1 Συντονιστής εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης από τη Φλαμανδία), 2 από τη Γερμανία (από σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και 1 από την Ελλάδα (ο Φώτης Ποντικάκης Υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου).

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίσκεψη σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη γειτονική πόλη Budrio, η ξενάγηση στους χώρους του και η συζήτηση με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Εξίσου σημαντική ήταν και η επίσκεψη, ενημέρωση και συζήτηση στους χώρους της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Africa e Mediterraneo η οποία έχει αναπτύξει σπουδαίο έργο για την ευαισθητοποίηση πολιτών και μαθητών με τη χρήση εικονογραφημένων ιστοριών (comics) που σχεδίασαν μετανάστες που ζουν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και Έλληνες και Κύπριοι μετανάστες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στα θετικά επίσης του Σεμιναρίου ήταν το πολιτιστικό κομμάτι της γνωριμίας με τον ιταλικό πολιτισμό αλλά και με τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσα από τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς άλλων χωρών.

Το Σεμινάριο αυτό οργανώθηκε από τον οργανισμό IFOM με έδρα τη Μπολόνια της Ιταλίας που έχει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς αλλά και προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή σε αυτό το Σεμινάριο προσέφερε γνώσεις κι εμπειρία, εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες που θα μεταφερθούν στους εκπαιδευτικούς των Χανίων τόσο μέσα από το δικτυακό τόπο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου αλλά και μέσα από εκδόσεις και σεμινάρια που θα οργανώσει το ΚΠΕ Βάμου.