Έως 30 Νοεμβρίου η ανανεωση των δελτίων

Ο δήμος Κισσάμου ενημερώνει τους δημότες ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2017, η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2017 και λήξης η 30η Νοεμβρίου 2017. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  θα προσέρχονται στο ΚΕΠ  προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).
2)Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
3)Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου.
4)Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το φορολογικό έτος (2016).