Ενημερώνουμε τους Κτηνοτρόφους του Δήμου Πλατανιά, στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να καταβάλουν το αναλογούν μίσθωμα μέχρι το τέλος του έτους ( 31-12-2017).

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τους υπόχρεους κτηνοτρόφους οι οφειλές έτους 2016, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους στην κατανομή βοσκήσιμης γης για τα επόμενα έτη.

Το μίσθωμα εκ μέρους των κτηνοτρόφων θα καταβάλλεται στο λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα με τα παρακάτω στοιχεία:

  • Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού 1120402-8

  • IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού GR 64 0870 0980 0000 0001 1204 028

  • Κωδικός Αριθμός Εσόδου 00.291-00.3418

Για περισσότερες πληροφορίες (στοιχεία  κατανεμηθείσας έκτασης και  ύψος  μισθώματος) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία των Δημοτικών ενοτήτων εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα παρακάτω τηλέφωνα:

Τηλ επικοινωνίας :

1) Δ.Ε  Αλικιανού              τηλ:    2821 3 41039 & 28213 41011

2) Δ.Ε  Βουκολιών            τηλ:    2824 3 40012

3) Δ.Ε  Κολυμπαρίου       τηλ:    2824 3 40104

4) Δ.Ε. Πλατανιά              τηλ:    2821 3 40017 & 28213 40018