Δείτε τα ονόματα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητών Σύρου, που εκλέχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 5 Νοεμβρίου 2017, συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 7 Νοεμβρίου 2017, ως εξής :

  • Πρόεδρος : ΤΖΙΡΑΚΗΣ Αδαμάντιος

  • Αντιπρόεδρος : ΓΙΑΝΕΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ

  • Γενική Γραμματέας : ΤΣΙΜΠΙΜΠΑΚΗ Ευσταθία

  • Ταμίας : ΔΑΛΜΥΡΑ Καλλιόπη

  • Έφορος : ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Χρήστος

  • Μέλος : ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Ηλίας

  • Μέλος : ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ Ανδρέας