Ολοκληρώθηκε από τη υπηρεσία χορήγησης  επιδομάτων  του Δήμου Βιάννου  η διαδικασία καταβολής Προνοιακών Επιδομάτων των δικαιούχων μονίμων κατοίκων του, για το Δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017.

Το συνολικό ποσό των επιδομάτων για το ανωτέρω Δίμηνο ανέρχεται στο ύψος  των 43.728,90 € και αφορά 53 επιδοτούμενους του Δήμου Βιάννου,  όπως εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το σχετικό αρχείο με τις αντίστοιχες πιστώσεις των λογαριασμών έχει αποσταλεί στην ΔΙΑΣ Α.Ε. και από την Δευτέρα 13/11/2017 ξεκινάει η πληρωμή στους προσωπικούς  λογαριασμούς των δικαιούχων.