Στην επαρχιακή οδό Ρέθυμνο - Σπήλι - Αγία Γαλήνη

Στο πλαίσιο του έργου Αυτεπιστασίας, που εκτελεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφε-ρειακής Ενότητας Ρεθύμνης, θα  γίνουν επείγουσες εργασίες   καθαρισμού  πρανών και τάφρων της επαρχιακής οδού 3  «Ρέθυμνο –Σπήλι –Αγία Γαλήνη».

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.

Επίσης να κόψουν με μέριμνά τους τα κλαδιά, που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων στις τάφρους της οδού με τυχόν διαβάσεις, που έχουν κατασκευάσει. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκατασταθεί η λειτουργία της οδού και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις. 
Επιπλέον παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχουν στην επαρχιακή οδό καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού