Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε στο  πλαίσιο του προγράμματος για την στελέχωση του Τμήματος Ειδικών Αποστολών (Τ.Ε.Α) Κρήτης-Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου,  από εκπαιδευτές της Ε.Κ.Α.Μ. και του Τμήματος Ειδικών Αποστολών (Τ.Ε.Α) Κρήτης

Στο πλαίσιο αναβάθμισης και κατάρτισης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, οργανώθηκε από το Αρχηγείο της  Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την επιμέλεια της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, εκπαίδευση σε θέματα τακτικών μάχης – επεμβάσεων – συλλήψεων – ελέγχων υπόπτων ατόμων, με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου.

Η προαναφερόμενη εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτές της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και του Τμήματος Ειδικών Αποστολών (Τ.Ε.Α.) Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα από 16-10-2017 έως και         18-11-2017, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου ως εκπαιδευτικού κέντρου, καθώς και σε άλλους βοηθητικούς χώρους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, περιλάμβανε :

Ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας και προστασίας κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων

Συλλήψεις υψηλού κινδύνου

Συνοδείες Επισήμων προσώπων υψηλού κινδύνου

Ανάπτυξη θεμάτων και τρόπων για την αντιμετώπιση περιστατικών κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων

Εκμάθηση προβλεπόμενων αστυνομικών τεχνικών για την διαχείριση κρίσιμων περιστατικών

Πρακτική εκπαίδευση. 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτέλεσαν έμπειρα και ειδικά καταρτισμένοι αστυνομικοί της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και του Τμήματος Ειδικών Αποστολών (Τ.Ε.Α) Κρήτης ενώ το επίπεδο της εκπαίδευσης είναι ισάξιο, των σχολείων της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ