Θα πρέπει να υποβάλουν στην εκλογική επιτροπή τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα το αργότερο μέχρι και 5 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14.30 μ.μ.. 

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης υπενθυμίζει στα μέλη του ότι, σύμφωνα με απόφαση της Εκλογικής του Επιτροπής, τα νομικά πρόσωπα – μέλη του Επιμελητηρίου (εταιρείες προσωπικές, κεφαλαιουχικές, συνεταιρισμοί) και τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν σε άλλο Νομό ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον έχουν δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να υποβάλουν στην εκλογική επιτροπή τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα το αργότερο μέχρι και 5 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14.30 μ.μ.. 

Η εξουσιοδότηση των εκπροσώπων γίνεται σε ειδικό έντυπο που έχει συντάξει η Εκλογική Επιτροπή. Το ειδικό έντυπο είναι διαθέσιμο ΕΔΩ

Σε περίπτωση μη υπόδειξης εκπροσώπων μέχρι την ημερομηνία, αυτή τα νομικά πρόσωπα – μέλη του Επιμελητηρίου ΔΕΝ θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Επιμελητηρίου που θα πραγματοποιηθούν στις 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης, τηλ. 28310 22214