Η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει  εκδήλωση με τίτλο ΚΡΗΤΗ-ΕΥΡΩΠΗ. Χθες, Σήμερα, Αύριο, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6.00 μμ, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο Ηράκλειο . 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να εκφραστεί η άποψη των πολιτών για το έργο που επιτελέστηκε και επιτελείται στην Κρήτη μέσω των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από το ΜΟΠ έως και το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και οι προτεραιότητές τους για την Πολιτική Συνοχής του Μέλλοντος. 

 Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο της  3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020. Εντάσσεται στις εκδηλώσεις διαλόγου με τους πολίτες, τις οποίες  επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και τις Περιφέρειες , για την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων και του ρόλου που διαδραματίζει η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το λόγο αυτό θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αναπτυξιακών παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους, αντιμετώπισαν βασικά ζητήματα της Κρήτης και διαμόρφωσαν ευνοϊκότερες συνθήκες  για την οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Υπουργείων και της  Κρήτης, οι οποίοι από τις θέσεις τους τα τελευταία 30 χρόνια, συνέβαλαν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση αναπτυξιακών έργων της Κρήτης, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης θα τιμήσει τον κ.ROBERT SHOTTON , εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΜΟΠ Κρήτης, καθώς και τον κ. Γιώργο Κλάδο , πρώην Δήμαρχο Ανωγείων, ως εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρήτης, για τη συμβολή τους στην βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων στην Κρήτη.

Η εκδήλωση οργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης .

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής (δείτε εδώ)