Χρηματοδότηση 250.000 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας για την αποκατάσταση του Μοναστηριακού συγκροτήματος Μιχαήλ Αρχάγγελου «ΦΟΙΝΙΚΙΑ» του Δήμου Αγίου Βασιλείου, Ρεθύμνου.

Έπειτα από συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αλέξη Χαρίτση η χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 250.000 ευρώ, του έργου «Αποκατάσταση Μοναστηριακού συγκροτήματος Μιχαήλ Αρχάγγελου «ΦΟΙΝΙΚΙΑ» Δήμου Αγίου Βασιλείου» της Π.Ε. Ρεθύμνου.

Το έργο αποκατάστασης της Ι.Μ. Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην περιοχή Φοινικιά, Σελλίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ήταν αίτημα της τοπικής κοινωνίας που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην περιοχή. Περιλαμβάνει την αποκατάσταση του οδικού δικτύου προς το Μοναστήρι, τη λειτουργία του λαογραφικού μουσείου και την αποκατάσταση του παλιού ελαιοτριβείου με δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Ο πρωτότυπος συνδυασμός των πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων με το ευνοϊκό φυσικό περιβάλλον και κλίμα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εκτός του κλασσικού εποχικού τουρισμού και του χειμερινού τουρισμού και άλλων μορφών εναλλακτικού, αθλητικού, γαστρονομικού, θρησκευτικού, οικολογικού, φυσιολατρικού και συνεδριακού τουρισμού.