Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώθηκε ότι εκτός λειτουργίας βρίσκεται το τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου, λόγω τεχνικού προβλήματος στη γραμμή πρόσβασης του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.