Τα αποτελέσματα έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τις ζημιές που αναγγέλθηκαν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις απο τις πλημμύρες του Οκτωβρίου κυρίως στο νομό Χανίων

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των οικονομικών συνεπειών από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις – πλημμύρα) που επικράτησαν στην Κρήτη στις 26 Οκτωβρίου 2017, η ΕΑΕΕ διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη, αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, εξ' αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 141 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 5,2 εκατ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 37.164€. 

Συνολική εκτίμηση αποζημιώσεων

Πηγή: nextdeal.gr