Για την αξιολόγηση καλών πρακτικών του  έργου NICHE

Στο Letterkenny και στο Derry  της Ιρλανδίας βρέθηκαν  εκ νέου οι εταίροι του  ευρωπαϊκού έργου  NICHE στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, αυτή τη φορά για να αξιολογήσουν τις καλές πρακτικές των Ιρλανδών εταίρων τους καθώς και το κατά πόσο αυτές είναι κατάλληλες για μεταφορά στη δική τους περιοχή ενδιαφέροντος. 

Οι εταίροι του NICHE, έχοντας ως κοινό στοιχείο την  αναγνώριση της διατροφής ως το-μέα – κλειδί στην περιοχή τους και ως βασικό στόχο την αποτελεσματική προώθηση πολι-τικών για την εφαρμογή δράσεων έρευνας και καινοτομίας από επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων, ολοκλήρωσαν πλέον την 1η φάση του έργου, εκείνη της ανταλλαγής καλών πρακτικών.     

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε ενδιαφέρουσες υποδομές και να γνωρίσουν επιτυχημένες  πρακτικές στο Derry της Βόρειας Ιρλανδίας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Donegal της Ιρλανδίας.

Τις εντυπώσεις έκλεψε το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας -Foodovation στο Derry, ενώ ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι πρότυπες μονάδες ζυθοποιίας, γαλακτοκομικών προϊόντων  και καλλιέργειας μανιταριών στο Donegal. 

Εκτός των  εκπροσώπων  των 7 εταίρων από τα ισάριθμα κράτη- μέλη της Ε.Ε., στη συνάντηση συμμετείχαν ενεργά και εκπρόσωποι από τις  Ομάδες Ενδιαφερόμενων Φορέων (Stakeholders)  που έχει συστήσει ο κάθε εταίρος στην περιοχή του, ειδικά για το έργο.

Aπό την Ομάδα Ενδιαφερόμενων Φορέων του NICHE για την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν ο κος Αρτέμης Σαϊτάκης, διευθυντής του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης και ο κος Φίλιππος Βερβερίδης, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης.    

Από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν η κ. Ευαγγελία Βροντάκη, συντονίστρια του έργου NICHE και η κ. Ζαχαρούλα Παπαδοπούλου, μέλος της ομάδας έργου.
  
Εκτός της Περιφέρειας Κρήτης, στο  έργο συμμετέχουν επίσης  εταίροι από τη Ρουμανία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία, την Εσθονία και την Πολωνία. 

Το έργο NICHE (Building innovative food value chains in regions_Χτίζοντας καινοτόμες αλυσίδες αξίας τροφίμων)  υλοποιείται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREG EUROPE και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%.