Το διοικητικό συμβούλιο του Φιλολογικού Συλλόγου Κισάμου ‘Κισαμικός’ για την 2ετία  2018-19, μετά τις εκλογές που έγιναν στις 27/11/2017, είναι: 

Πρόεδρος: Γεωργακάκη Ελένη 
Aντιπρόεδρος: Χαρτζουλάκης Κων/νος
Γραμματέας: Μαζοκοπάκη Τόνια 
Ταμίας:  Πέτσκου Βασιλική
Μέλη: Κυριτσάκης Κων/νος, Γεωργακάκη Ινώ, Αποστολάκη Ελευθερία

Αναπληρωματικά μέλη: Παρασκάκη Μαρία, Ανουσάκη Λόρα, Παπαδάκη Κατερίνα