Με 4 θέματα ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης

Καλούνται τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου μας σε συνεδρίαση, την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 20:30, στα γραφεία μας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Εκλογή νέων μελών Διοικητικής Επιτροπής.

2.- Ορισμός εκπροσώπων Επιμελητηρίου μας στα συλλογικά όργανα μείζονος σημασίας, στα οποία εκπροσωπείται, δηλ.: α) Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, β) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, γ) ΒΙΟ. ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε., δ) ΕπιμελητηριακόςΌμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, ε) Δίκτυο Νησιώτικων Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, στ) Αναπτυξιακή Κρήτης, ζ) Ελληνικός ΕπιμελητηριακόςΣύνδεσμος Μεταφορών.

3.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων Επιμελητηρίου μας, δηλ. α) Επιτροπή Προμηθειών, β) Επιτροπή Ενστάσεων, γ) Επιτροπή Παραλαβών. 

4.- Εκλογή Προέδρων και αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων Επιμελητηρίου μας