Την Δευτέρα στα γραφεία του κόμματος

Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ και τα Τομεακά Συμβούλια Ν. Χανίων της ΚΝΕ θα πραγματοποιήσουν την κοπή της πίτας για τη Νέα
Χρονιά την Δευτέρα 8/1/18 στα γραφεία του Κόμματος, στις 20:30.