Συνολικά θα διατεθεί ποσότητα 65 τόνων έξτρα παρθένου ελαιολάδου, με τελική ημερομηνία προσφορών την Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018. 

Ο διαγωνισμός αφορά ελαιόλαδα των συνεταιρισμών Επισκοπής, Βιάννου, Αρκαλοχωρίου, Τυλίσσου, Αγίου Μύρωνα, Κρουσώνα, Νιπιδιτού, Βόννης και Ελιάς, εσοδείας 2017 - 2018, οξύτητας 0,3 - 0,8 βαθμών.

Το ακριβές κείμενο της προκήρυξης έχει ως εξής:

Πλειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό πώλησης έξτρα παρθένου ελαιολάδου εσοδείας 2017-2018, οξύτητας 0,3 - 0,8 βαθμών, στις 15/1/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. Οι κλειστές προσφορές θα αποστέλλονται στο γραφείο τους Αβέρωφ και Μανουσογιάννη 3, στο Ηράκλειο, από τις 10 π.μ. έως στις 1 μ.μ. καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής μέχρι και τις 15/1/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1 μ.μ.

Η ποσότητα του προς πώληση ελαιολάδου ανέρχεται στους 65 τόνους, οι οποίοι βρίσκονται στις αποθήκες των Συνεργαζόμενων Συνεταιρισμών ως εξής: Επισκοπής 10 τόνοι, Αγίου Μύρωνα 10 τόνοι, Κρουσσώνα 10 τόνοι, Τυλίσσου 10 τόνοι, Βιάννου 10 τόνοι, Νιπιδιτού 10 τόνοι, Βόνης 5 τόνοι.

Όροι συμμετοχής:

1. Η προσφορά θα αναφέρει τιμή που θα αφορά τη συνολική ποσότητα των 65 τόνων του ελαιολάδου και θα είναι ενιαία (μια τιμή ) για το λάδι «ως έχει», πάτο κορφή και χωρίς αυξομείωση οξύτητας, αφαίρεση Ξ.Υ.Υ. και θα αναφέρει αν συμπεριλαμβάνεται ή όχι ο ΦΠΑ 13%.

2. Η παραλαβή του λαδιού θα γίνει από τις δεξαμενές του κάθε συνεργαζόμενου Συνεταιρισμού με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή από τον κρουνό, το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της κατακύρωσης του διαγωνισμού ,η παράδοση θα γίνει στην πλάστιγγα του συνεταιρισμού πού φορτώνει η σε πλάστιγγα της επιλογής του.

3. Η εξόφληση του συνόλου της αξίας του λαδιού θα γίνει πριν τη φόρτωση , με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του κάθε Συνεργαζόμενου Συνεταιρισμού.

4. Η τελική απόφαση και η κατακύρωση του λαδιού θα γίνει κατά την κρίση του Δ.Σ. των Συνεργαζόμενων Συνεταιρισμών αν κριθεί συμφέρουσα η προσφερόμενη τιμή.

5. Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης.

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δείγματα από τις δεξαμενές των συνεταιρισμών.

Πηγή: agrotypos.gr