Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου

Το Δ.Σ. της Ενωσης Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΦΝΗ.

Η πρώτη εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7μ.μ.,στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου, με θέματα: α) απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και β) αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου, ημέρα Τέταρτη και ώρα 7μ.μ.,στο αμφιθέατρο του 3ου Λυκείου Ηρακλείου.

Δικαίωμα εγγραφής, ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας, συμφώνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της Ε .Φ.Ν.Η. «έχουν όλοι οι φιλόλογοι, πτυχιούχοι  της Ελληνικής Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που κατάγονται ή διαμένουν και εργάζονται στο νόμο Ηρακλείου, σε οποιαδήποτε υπηρεσία και με οποιαδήποτε σχέση Δικαίου».

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτή αίτηση υποψηφιότητας προς το Δ.Σ. ή προς το Ε.Σ. από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών   (9/1/2018) ενώ το δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων παρατείνεται μέχρι και την ώρα έναρξης της ψηφοφορίας.

Το Δ.Σ. της ΕΦΝΗ καλεί όλους τους φιλόλογους-διορισμένους σε δημοσιές ή ιδιωτικές υπηρεσίες, Φροντιστήρια, αδιόριστους, συνταξιούχους-να προσέλθουν  μαζικά στη Συνέλευση, να συμμετάσχουν ουσιαστικά με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στη συζήτηση και τις διαδικασίες ανάδειξης του νέου Δ.Σ. της Ένωσης μας.

Επίσης να συνδράμουν αποτελεσματικά με τη γόνιμη κριτική τους στο πολύπλευρο έργο που επιτελεί η ΕΦΝΗ στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, στη συνέχιση της πορείας της Ένωσης μας, μιας δημιουργικής πορείας 38 χρονών. 

Περισσότερες  πληροφορίες και υποβολή υποψηφιοτήτων στα τηλεφωνά: 6979775647 (Λ. Σκλάβου), 6974795942 (Β. Πετροπούλου)