Η άσκηση της ΔΕΗ υπό την εποπτεία του λιμενικού σώματος που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί

Την καθιερωμένη άσκηση για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η ΔΕΗ υπό την εποπτεία του λιμενικού σώματος, στο λιμάνι της Σούδας.

Σκοπός της άσκησης ήταν η εφαρμογή και αξιολόγηση του τοπικού σχεδίου καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας, καθώς επίσης και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση διατιθέμενων υλικών απορρύπανσης.

Ακόμα, η εκτέλεση της άσκησης συμβάλει στη βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και την καταγραφή των ελλείψεων και αδυναμιών, όπως επίσης και στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε διαρροή πετρελαίου από το πετρελαιοφόρο που εφοδιάζει τον αγωγό της ΔΕΗ, στο λιμάνι της Σούδας. Υπό την εποπτεία του Λιμενικού Σώματος, το αρμόδιο προσωπικό της ΔΕΗ με την χρήση των κατάλληλων μέσων, περιόρισε την θαλάσσια περιοχή που έγινε η διαρροή του πετρελαίου, και στη συνέχεια έγινε άντληση των υδάτων.