Την  31η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, με ένα θέμα "Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2017".  

Την  31η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, με ένα θέμα "Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2017".  

Στη συνεδρίαση καλούνται επίσης, σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς του Δήμου, όπως επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση των κατοίκων. :