Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20:00

Καλούνται τα αιρετά και εκ του νόμου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου μας σε συνεδρίαση, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20:00, στα γραφεία μας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση προϋπολογισμού Επιμελητηρίου μας χρήσης 2018.

2. Eναρμόνιση καταστατικού εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

3.- Ορισμός εκπροσώπων στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης. 

4.- Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».

5.- Ορισμός εκπροσώπων στο Δίκτυο Civitas Destinations, Ευρωπαϊκή Δράση που υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης. 

6- Ορισμός εκπροσώπων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ναυαγίων Λιμεναρχείου Ρεθύμνου.

7.- Ορισμός εκπροσώπων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα Ναυαγίων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου. 

8.- Υπόδειξη επιχειρηματία για Συμμετοχή στο Συμβούλιο Ελέγχου Αξιοπιστίας και Αμεροληψίας του Φορέα Πιστοποίησης “ΔeltaCert”- Κρητικές Πιστοποιήσεις Δουλγεράκη Ε.Ε.

9.- Ανασυγκρότηση Συντακτικής Επιτροπής έκδοσης ενημερωτικού εντύπου Επιμελητηρίου μας. 

10.- Ενημέρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους μας σε συμβούλια και επιτροπές

11.- Έγκριση συμμετοχής στην έκθεση «Τουριστικών Ειδών, Δώρων, Λαϊκής Τέχνης, Μόδας & Αξεσουάρ 2018» στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης.

12.- Έγκριση συμμετοχής στην έκθεση «Homi Milano 2018».

13.- Αίτημα επιχορήγησης Δήμου Ρεθύμνης για διοργάνωση φετινών καρναβαλικών εκδηλώσεων.

14.- Αίτημα επιχορήγησης Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου για κάλυψη λειτουργικών του αναγκών. 

15.- Αίτημα Εμπορικού Συλλόγου Περάματος Δ. Μυλοποτάμου για επιχορήγηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017.

16. Άλλα αιτήματα επιχορηγήσεων. 

17.- Συνδρομή έτους 2016 υπέρ της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

18.- Συνδρομή μας έτους 2017 στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).

19.- Συνδρομή μας έτους 2017 στο Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως.

20.- Ανακοινώσεις.