Το πλαίσιο ποιότητας της πρακτικής άσκησης στον τουριστικό κλάδο θίγουν με ερώτησή τους προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας, Παιδείας και Τουρισμού, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – μεταξύ αυτών και οι βουλευτές Χανίων, Βάλια Βαγιωνάκη και Αντώνης Μπαλωμενάκης.

Στην ερώτησή επισημαίνεται ότι, παρόλο που σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι «να οδηγήσει τον μαθητευόμενο σε απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, η κατάσταση εξελίσσεται σε αντίθετη κατεύθυνση σε πολλές περιπτώσεις».

Ειδικότερα, μετά από ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και καταγγελίες των πρακτικά ασκούμενων, αποδεικνύεται ότι πολλές φορές, στον τουριστικό τομέα, οι σπουδαστές πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με αποτέλεσμα η πρακτική άσκηση να καταλήγει σαν μια μορφή «νόμιμης» απλήρωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

«O πρακτικά ασκούμενος απασχολείται για τους παραγωγικούς σκοπούς της επιχείρησης και όχι για τη δική του εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ το ωράριο εργασίας του επεκτείνεται πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου πρακτικής άσκησης», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι βουλευτές, η μείωση του ποσοστού (17%) της πρακτικής άσκησης που προβλέπεται σήμερα, θα οδηγήσει σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δίνοντας με αυτόν τον τρόπο διέξοδο σε άνεργους, ενώ παράλληλα θα αυξήσει και τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.

«Η μείωση αυτού του ποσοστού θα δώσει κίνητρα σε νέους που εγκατέλειψαν τη χώρα μας λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος που είχε διαμορφωθεί για πολλά χρόνια από τις μνημονιακές πολιτικές, να επιστρέψουν στον τόπο τους» υπογραμμίζουν στην ερώτηση και καταλή
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς, τι προτίθενται να πράξουν, ώστε να κατοχυρωθούν οι σπουδαστές/φοιτητές από τις ασύδοτες πρακτικές αυτών των επιχειρηματιών.

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών:

Θέμα: «Βελτίωση του πλαισίου της πρακτικής άσκησης για σπουδαστές και φοιτητές των τουριστικών σχολών»

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος.
Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 16802/667/2010 κοινή υπουργική απόφαση, οι ημεδαποί και αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού τομέα καθώς και οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε ξενοδοχειακά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. Το ποσοστό των ασκούμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπικού και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα.