Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων πραγματοποιεί την τρίτη ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "Σχέδια Βελτίωσης στην Κάνδανο", τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου  2018, στις 5.30μμ. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πρώην Δημαρχείο Κανδάνου, στην Κάνδανο.

Οι εκδηλώσεις αφορούν τις  δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος», του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ  2014-2020 

Θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης (θεσμικό πλαίσιο και λεπτομέρειες εφαρμογής)  από υπεύθυνους γεωπόνους της ΔΑΟΚ Χανίων.