Ο Δήμος Κισσάμου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι έχουν ανακοινωθεί οι πίνακες κατανομής βοσκήσιμων εκτάσεων έτους 2017, για όσους έχουν μισθώσει δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη έκταση. 

Ο Υπολογισμός του μισθώματος έχει γίνει από την αρμόδια ΔΟΑΚ με βάση τις εγκεκριμένες καταστάσεις που απέστειλε ηλεκτρονικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Προθεσμία καταβληθέντος μισθώματος βοσκήσιμων εκτάσεων έτους 2017 έχει οριστεί η 15η Φεβρουαρίου 2018 στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. 

Η προθεσμία παρατείνεται και για όσους δεν έχουν καταβάλει το μίσθωμα για το έτος 2016.  

Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τους υπόχρεους κτηνοτρόφους οι οφειλές, δε θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους στην κατανομή βοσκήσιμης γης για τα επόμενα έτη. 
 
Τα στοιχεία του Τραπεζικού Λογαριασμού είναι τα εξής: 

• Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού 1120402-8
• ΙΒΑΝ  Τραπεζικού Λογαριασμού GR 64 0870 0980 0000 0001 1204 028
• Κωδικός Αριθμός Εσόδου 00.291-00.3418

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως το ύψος του μισθώματος και τις κατανεμηθείσες εκτάσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων, είτε  να ενημερωθείτε από τους αναρτημένους πίνακες στο Δήμο Κισσάμου.