Αναλυτικά πρόγραμμα επισκέψεων

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε) Κρήτης ανακοίνωσε το Πρόγραμμα επισκέψεων της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του ΠαΓΝΗ για το μήνα Φεβρουάριο 2018:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠαΓΝΗ

2/2/2018

Μοίρες

Κουτεντάκη- Ειδικευόμενος- Βλαστού

6/2/2018

Αρκαλοχώρι

Κουτεντάκη-Ειδικευόμενος-Βλαστού

9/2/2018

Μοίρες

Βγόντζας-Κουτεντάκη- Ειδικευόμενος-

Βλαστού

13/2/2018

Χάρακας

Βγόντζας- Κουτεντάκη- Ειδικευόμενος

14/2/2018

Χερσόνησος

Βγόντζας-Κουτεντάκη- Ειδικευόμενος

16/2/2018

Μοίρες

Βγόντζας- Κουτεντάκη- Ειδικευόμενος-

Βλαστού

 

20/2/2018

 

Αρκαλοχώρι

 

Βγόντζας- Κουτεντάκη- Ειδικευόμενος-

Βλαστού

21/2/2018

Καστέλλι

Βγόντζας- Ειδικευόμενος

23/2/2018

Μοίρες

Βγόντζας- Κουτεντάκη- Ειδικευόμενος-

Βλαστού

27/2/2018

Χάρακας

Βγόντζας- Κουτεντάκη- Ειδικευόμενος