Ο Δήμος Αμαρίου, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και η Αναπτυξιακή Κρήτης, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:Παρουσίαση των προγραμμάτων για τις ανοικτές δράσεις του ΕΠΑνΕΚ /ΕΣΠΑ 2014-2020,«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»  και  «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (Αγία Φωτεινή).

Η δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», αφορά στην 45% χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών  και αγγίζει το 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η δράση «Επιχειρούμε Έξω», στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις, ενώ η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Η παρουσίαση των παραπάνω προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί από στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης. 

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών