Στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα με τους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και την Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ για τη προετοιμασία και την υποβολή πρότασης Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 της  Περιφέρειας Κρήτης.

Για τη πληρέστερη και βέλτιστη προετοιμασία της πρότασης είναι απαραίτητη η διαβούλευση με τους οικονομικούς, κοινωνικούς και λοιπούς συλλογικούς φορείς και τους δυνητικούς δικαιούχους της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

Για το σκοπό αυτό προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους φορείς στην εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης που θα γίνει τη Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 4:00 μ.μ. στο Τζερμιάδων (Δημαρχείο)