Οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζομένων μικρών σκαφών στην περιοχή καλούνται να αποφύγουν τη δραστηριοποίησή τους

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώνει το κοινό ότι σύμφωνα με δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων, για το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου θα επικρατήσει:

"Νοτιοδυτικό Κρητικό, συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 10/22 UTC Δυτικοί Νοτιοδυτικοί 8
Δυτικό Κρητικό Δυτικά του 24.00, Νοτιοδυτικό Αιγαίο από 10/16 τουλάχιστον μέχρι 10/22 UTC Νότιοι Νοτιοδυτικοί 7 - 8"

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζομένων μικρών σκαφών στην περιοχή να αποφύγουν τη δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύος του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας των σκαφών τους.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.