Η ηλεκτρονική διασύνδεση και τα κοινά πληροφοριακά συστήματα στους Δήμους Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδας και Χερσονήσου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το έργο με συνολικό προυπολογισμό 270.000 ευρώ εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας \”02 – ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής\” του Ε.Π. \”Ψηφιακή Σύγκλιση\”, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης :

\” Το έργο αυτό αποτελεί εκπόνημα μεγάλης κλίμακας, στην υλοποίηση του οποίου προσδίδουμε τεράστια σημασία εφόσον η εφαρμογή του συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς το στόχο της ριζικής αναμόρφωσης των ΟΤΑ σε ποικίλους τομείς, όπως για
παράδειγμα σε θέματα διαδικασιών εξυπηρέτησης, υποδομών, συναλλαγών, στην παροχή διευρυμένων προϊόντων και υπηρεσιών και γενικότερα στην προσπάθεια περαιτέρω αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 Η μεγάλη κλίμακα του έργου έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε τρείς δήμους, με κύριο δήμο υλοποίησης τον δήμο «Ν. Καζαντζάκης» και ταυτόχρονη εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων στους Καλλικρατικούς δήμους Μίνωα Πεδιάδας και Χερσονήσου επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την συνεργασία των δήμων και την διαλειτουργικότητα των συστημάτων.

Βασικές συνιστώσες του έργου αποτελούν :

Α) Η ανάπτυξη ενός μοντέλου εφαρμογής για τη Διαφάνεια την Κοινωνική Συμμετοχή, την Εκπαίδευση και την Επικοινωνία. Το μοντέλο εφαρμογής θα υλοποιηθεί μέσω μιας κοινής πλατφόρμας με λογισμικό εφαρμογών ανοικτού κώδικα και χρήση καινοτόμων
τεχνολογιών αιχμής που θα αναπτυχθούν βάσει των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Β) H κοινή πλατφόρμα θα αναπτυχθεί και θα εγκατασταθεί παράλληλα σε όλους τους συμμετέχοντες Δήμους. Στις περιπτώσεις των ειδικών απαιτήσεων λειτουργικότητας των Δήμων, οι εφαρμογές μπορούν να προσαρμοστούν βάσει των Υπηρεσιών
παραμετροποίησης.

Γ ) Το λογισμικό που έχει προβλεφτεί θα έχει τη δυνατότητα πολλαπλής εγκατάστασης σε ένα κεντρικό CPU Room με τεχνολογίες εικονικοποίησης πόρων ( Virtual machines ) με στόχο την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού Δήμων.

Δ) Συνολικά το εγχείρημα διασφαλίζει τον κεντρικό έλεγχο και αξιολόγηση, την απόκτηση της αναγκαίας τεχνογνωσίας, διευκολύνει την εξειδίκευση, την εξέλιξη, τη διαρκή αναβάθμιση, την επέκταση, σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας καθώς κάθε καλή
πρακτική θα διαχέεται σε ολόκληρο το Δίκτυο των ΟΤΑ και θα αποτελεί κοινό πεδίο έρευνας και δημιουργίας καινοτομιών.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook