Ανοικτή επιστολή για το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά και τις συνθήκες διαβίωσης τους στον καταυλισμό τους στα δύο Αοράκια, στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου, αναπτύσσουν με επιστολή τους μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ρομά.

Στην επιστολή γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά στα υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού των Ρομά και γίνεται  έκκληση ώστε εθελοντές εκπαιδευτικοί να μεταβούν στον καταυλισμό και να συνδράμουν στην εκπαίδευση των παιδιών.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή

Ο καταυλισμός της Αλικαρνασσού είναι ένας οικισμός που αποτελείται από σπίτια και καταλύματα πρόχειρης κατασκευής (παράγκες), χωρίς νερό, χωρίς φως, χωρίς αποχέτευση, χωρίς συστηματική αποκομιδή σκουπιδιών!

Σήμερα τα περισσότερα παιδιά του καταυλισμού του νομού Ηρακλείου φοιτούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά τα παιδιά συνεχίζουν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι καθημερινές δυσκολίες όμως που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά, καθώς και οι συνθήκες που ζούνε και μεγαλώνουν όπως είπαμε χωρίς νερό, χωρίς φως, χωρίς αποχέτευση, στέκονται εμπόδιο στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη. Οι λόγοι που πολύ συχνά ορισμένα παιδιά δεν έχουν συστηματική φοίτηση στο σχολείο είναι εξαιτίας έλλειψης ρουχισμού, υποδήματος και φαγητού.

Οι άνθρωποι του καταυλισμού εκφράζουν με μεγάλη δυσαρέσκεια τα καθημερινά τους προβλήματα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τους είναι η έλλειψη παροχής ρεύματος. Ειδικά για τις γυναίκες-μητέρες που αντιμετωπίσουν τις καθημερινές οικιακές εργασίες με έναν τρόπο που θυμίζει την Ελλάδα στις αρχές του περασμένου αιώνα.

Είμαστε στο σκοτάδι! «κυριολεκτικά και μεταφορικά»

Πολλά παιδιά Ρομά δεν φοιτούν στην προσχολική εκπαίδευση και εγγράφονται απευθείας στο δημοτικό σχολείο. Οι γονείς Ρομά σήμερα, ανεξαρτήτως φύλου, τοποθετούνται θετικά απέναντι στο θεσμό του σχολείου και τη χρησιμότητά του χωρίς να κάνουν διάκριση στη φοίτηση των παιδιών τους με κριτήριο αν είναι αγόρια ή κορίτσια. Αυτή τη στιγμή φοιτούν 11 παιδιά στο Νηπιαγωγείο, 64 παιδιά στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού, 65  παιδιά στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλικαρνασσού και 23 παιδιά στο Γυμνάσιο Αλικαρνασσού. Αντιμετωπίζουν, βέβαια, σημαντικά προβλήματα με κυριότερα τις δύσκολες συνθήκες διαμονής όπως προαναφέρθηκε παραπάνω αλλά και τα αρνητικά στερεότυπα που οι «άλλοι» έχουν πλάσει γι’ αυτούς.

Αναφορικά με την εκπαίδευση το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού Ρομά (ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες) εξακολουθεί να είναι αναλφάβητο. Έτσι το αναλφάβητο επίπεδο των ενηλίκων και γονέων Ρομά καθιστά αδύνατη την οποιαδήποτε θέση στο χώρο εργασίας αλλά πολύ βασικό και σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι γονείς δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους τη βοήθεια που χρειάζονται στο διάβασμα των μαθημάτων τους για το σχολείο. 

Τα περισσότερα παιδιά που ολοκληρώνουν την φοίτηση τους από το δημοτικό σχολείο και συνεχίζουν στο Γυμνάσιο αντιμετωπίζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό δυστυχώς έχεις ως αποτέλεσμα την οριστική διακοπή της φοίτησης τους από το σχολείο. Παρόλο που οι περισσότεροι γονείς Ρομά σήμερα επιθυμούν τα παιδιά τους να ολοκληρώσουν τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους και να σπουδάσουν, τα ίδια τα παιδιά αδυνατούν να προχωρήσουν.

Στις δυσκολίες τους αυτές επιζητούν τη βοήθεια του κράτους και των ατόμων που είναι γύρω τους, εκπαιδευτικών και απλών πολιτών, ώστε να βοηθήσουν και να δώσουν μια άμεση λύση στην πρόοδο αλλά και στην ακαδημαϊκή εξέλιξη αυτής της γενιάς των παιδιών Ρομά.

Θα πρέπει οι άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά και έχουν το τελευταίο λόγο απόφασης  να  δουν πολύ σοβαρά το ζήτημα των Ρομά.  Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι να δώσουμε το λόγω και θέση ευθύνης στους ίδιους τους Ρομά και να συναποφασίσουμε μαζί τους και δεν θα πρέπει να βλέπουμε το θέμα των Ρομά ξέχωρο κομμάτι άλλα ως κοινό μας πρόβλημα.  Αν θέλουμε πραγματικά να εντάξουμε τους Ρομά στο κοινωνικό ιστό της υπόλοιπης κοινωνίας τότε θα πρέπει να εργαστούμε για την κοινωνική δικαιοσύνη και την άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση και με πλήρη ισότητα έναντι του νόμου. Με ίση απόλαυση δικαιωμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, υγεία, εργασία και στέγαση μέσω από εφαρμογής προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των Ρομά. 

Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε  το μείζον πρόβλημα αναλφαβητισμού παιδιών και γονέων Ρομά, για  να μειωθεί η σχολική διαρροή των παιδιών Ρομά σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και για να επιλυθεί το πρόβλημα εκπαίδευσης της Τσιγγάνικης κοινωνίας, χρειάζεται να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα – σχέδιο στρατηγικής κοινωνικής-εκπαιδευτικής πολιτικής αντιμετώπισης από  την αρχή, την βάση και τη ρίζα  του προβλήματος όπως το βιώνουν οι μαθητές και γονείς των παιδιών  και όπως το αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί που το αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση.

Οι γονείς Ρομά ζητούν άμεση βοήθεια από εκπαιδευτικούς που θα μπορούσαν να οργανώσουν Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στον καταυλισμό της Αλικαρνασσού έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν διαβασμένα στο σχολείο, να περνούν τις τάξεις του Δημοτικού χωρίς να αφήνουν πίσω τους «κενά», και να μπορούν αξιοπρεπώς να συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Επίσης το στεγαστικό ζήτημα αποτελεί κύριο πρόβλημα καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των Ρομά στεγάζεται σε καταλύματα πρόχειρης κατασκευής.  Οι συμπολίτες μας Ρομά ζητούν να δοθεί ένα τέλος στο στεγαστικό ζήτημα και στο θέμα της μετεγκατάστασης, μια χρόνια  κατάσταση που εντάσσεται σ’ ένα φαύλο κύκλο! Άμεση διαμόρφωση του καταυλισμού με αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης, όπως: ρευματοδότηση του οικισμού, βιολογικό καθαρισμό, δίκτυο αποχέτευσης και ύδρευσης, ασφαλτοστρωμένους δρόμους, αστική σύνδεση και γενικά κάθε σύγχρονη υποδομή.

Η Τσιγγάνικη κουλτούρα είναι το Εμπόριο που  ορισμένοι  θέλουν  να εξαφανίσουν για να προστατέψουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Η Τσιγγάνικη κουλτούρα είναι Ελληνική. Έχουν Ελληνικά ήθη και Έθιμα, γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, το Πάσχα ψήνουν το αρνί, γλεντάνε το δεκαπενταύγουστο της Παναγίας,  προσκυνούν τις εικόνες των Αγίων, ψηφίζουν στις Εκλογές.

Αυτό που χρειάζεται η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου για να μπορέσει να συμβιώσει με τους Δημότες Ρομά είναι να σεβαστεί την κουλτούρα και το πολιτισμό τους, που δεν είναι διαφορετικό από το δικό τους. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των Ρομά και Μπαλάμε, θα πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός της διαφορετικότητας γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί και όλοι είμαστε ίσοι. Απλώς οι συντοπίτες μας Ρόμα βρίσκονται σε δυσμενέστερή οικονομική, κοινωνική και πολιτική θέση λόγω της μη πρόσβασης στις ίσες ευκαιρίες της ζωής, και στην αγορά εργασίας.Mε απλά λόγια, σεβασμός στην ιδιαιτερότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.