Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της υπαίθρου, είναι και το θέμα του σταβλισμού των κοπαδιών των βοσκών, που αρκετές φορές γίνεται μέσα στα ίδια τα χωριά.

Η πρακτική αυτή, εκτός από τον κίνδυνο που εγκυμονεί για την οδική ασφάλεια των διερχομένων οδηγών, δημιουργεί και επικίνδυνες συνθήκες υγιεινής για τους κατοίκους των χωριών αυτών.

Η δημοτική αρχή Μαλεβιζίου, στην προσπάθειά της να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο, διανοίγει νέους αγροτικούς δρόμους έτσι ώστε να μπορούν οι βοσκοί να σταβλίζουν τα ζώα τους σε ιδιόκτητες εκτάσεις, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Σε μια τέτοια διάνοιξη αγροτικού δρόμου στο χωριό Μονή, βρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κ. Μαμουλάκης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Π. Περάκη, τον αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Φ. Σαββάκη και τον πρόεδρο της κοινότητας Γ. Πατραμάνη, επιβλέποντας τις εργασίες που πραγματοποιούνται. Έγινε μάλιστα δέκτης συγχαρητηρίων από τους κατοίκους του χωριού, για την «ανακούφιση» που η διάνοιξη αυτή θα τους αποφέρει.

Παράλληλα με αυτό το έργο, διανοίγεται και δεύτερος δρόμος στην περιοχή, βελτιώνοντας αισθητά το αγροτικό της δίκτυο και καθιστώντας ευκολότερη και πιο άνετη την πρόσβαση των αγροτοκτηνοτρόφων προς τις ιδιοκτησίες τους.

Ανάλογες διανοίξεις αγροτικών δρόμων, πρόκειται να εφαρμοστούν και σε άλλα χωριά του Μαλεβιζίου που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.