Το MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών), στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Ocean Fund της Royal Caribbean Cruises Ltd. και σε συνεργασία με το Sustainable Travel International, διοργανώνει δύο Ημερίδες στις 9 και 19 Σεπτεμβρίου 2011, στην Αθήνα και στα Χανιά αντίστοιχα με θέμα “Βιώσιμη Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών, Βιοποικιλότητα και Τοπικές Κοινωνίες”.

Σκοπός των Ημερίδων είναι να συζητηθούν οι συνέπειες της τουριστικής βιομηχανίας, η σημασία της βιώσιμης διαχείρισης τουριστικών προορισμών, παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και να διερευνηθεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Οι Ημερίδες θα εστιάσουν στη δυνατότητα συνδυασμού του αειφόρου τουρισμού με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε ένα πλαίσιο ενεργούς συμμετοχής τοπικών και ευρύτερων φορέων και κοινωνικών ομάδων.

Οι Ημερίδες θα περιλαμβάνουν ομιλίες και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από τους εξής κεντρικούς άξονες: (α) Συνέπειες της τουριστικής ανάπτυξης, (β) Προκλήσεις και προβλήματα κατά την εφαρμογή αειφόρων τουριστικών πρακτικών, (γ) Βέλτιστες πρακτικές.

Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας και τα πορίσματα των Ημερίδων θα συμβάλουν στη διερεύνηση τόσο των ευκαιριών όσο και των απαιτήσεων της περαιτέρω ανάπτυξης και στήριξης αειφόρων τουριστικών δραστηριοτήτων, που θα λαμβάνουν ουσιαστικά υπ’ όψιν τους τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Οι Ημερίδες απευθύνονται σε τουριστικούς πράκτορες, ταξιδιωτικές και τουριστικές εμπορικές ενώσεις και φορείς, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές Αρχές, ξενοδόχους, Μ.Κ.Ο., τοπικές ομάδες και την επιστημονική κοινότητα.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook