Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης – ΕΡΜΕΙΟΝ ΙΙ, έχουν κατανεμηθεί δύο (2) προγράμματα για την περιοχή του Ρεθύμνου.

Η θεματολογία των εν λόγω προγραμμάτων είναι :

1. Επιτυχημένες πωλήσεις στις Εμπορικές Επιχειρήσεις.
2. Διοίκηση της Μικρής Οικογενειακής Εμπορικής Επιχείρησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εμπόρους επιχειρηματίες (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους), εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρήσεις και λοιπούς ενδιαφερόμενους (π.χ. υποψήφιοι νέοι επιχειρηματίες), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, στην ανάπτυξη του Εμπορίου και της συμβολής του στην εθνική οικονομία.

Στο πλαίσιο των παραπάνω πράξεων, θα υλοποιηθεί ο Α\’ κύκλος Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, ο οποίος περιλαμβάνει Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 100 ωρών, από τις οποίες οι 40 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 60 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e – learning).
Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Ε.Ε. δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι τμήμα της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (e-learning).

Η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων είναι από 10 Οκτωβρίου έως αρχές Δεκεμβρίου 2011.

Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται έως τη συμπλήρωση τμημάτων (20 – 25 εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα) και το αργότερο έως και την Παρασκευή 16/09/2011, για την επιλογή σας ώστε να προχωρήσουμε στην προετοιμασία των προγραμμάτων.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook