Η επιτροπή θα μελετήσει τις σχετικές προτάσεις και με βάση τα κριτήρια που από κοινού τα μέλη της έχουν θέσει, θα αποφανθεί τελικά. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει για την ονοματοδοσία  των δρόμων της πόλης της Κισάμου, η αρμόδια επιτροπή καλεί τους
συμπολίτες που έχουν να κάνουν κάποια σχετική πρόταση, να την  υποβάλουν στην γραμματεία του Δήμου Κισσάμου (ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως και Παρασκευή από 8 π.μ. έως 14 μ.μ.) η οποία θα την μεταβιβάσει στην επιτροπή.

Η πρόταση αυτή πρέπει να 'ναι συγκεκριμένη, επαρκώς αιτιολογημένη και κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη και εφόσον αφορά σε πρόσωπο,
να αποδεικνύεται η σημαντική προσφορά του στο τόπο για το κοινό καλό. Η επιτροπή θα μελετήσει τις σχετικές προτάσεις και με βάση τα κριτήρια που από κοινού τα μέλη της έχουν θέσει, θα αποφανθεί τελικά. 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στην Γραμματεία του Δήμου ορίζεται μέχρι και την Παρασκευή 30/4/2018.