Το νέο Δ.Σ. θα συνεδριάσει την επόμενη Δευτέρα 19 Μαρτίου, για την κατανομή αξιωμάτων για να εκλεγεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας και Έφορος. 

Κατά τις εκλογές του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Χανίων, που έγιναν την περασμένη Κυριακή. εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο οι Έφεδροι Αξιωματικοί, Φαντάκης Γεώργιος, Καστρινάκης Σταύρος, Σταματάκης Γεώργιος, Θυμιανός Δημήτριος, Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Μυριδάκης Δημήτριος, Κουλοχέρας Ευάγγελος, Νικολουδάκης Γεώργιος και Κορναράκης Γεώργιος.

Ως εκλέκτορες του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωτάτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών, εκλέχτηκαν οι Έφεδροι Αξιωματικοί, Μανιουδάκης Αθανάσιος και Σταματάκης Γεώργιος.