Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου θα συνεδριάσουν την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στην αίθουσα του δημαρχείου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

- Έγκριση υποβολής πρότασης των πράξεων με τίτλο: α)«Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο δήμο Νικηφόρου Φωκά» και β) «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο που στεγάζει το 13ο Δημοτικό Σχολείο και 7ο Νηπιαγωγείο».
- Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου και 4ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.
- Συζήτηση επί θεμάτων που έχουν τεθεί από δημοτικούς συμβούλους και αφορούν:α) τη σχεδιαζόμενη κατασκευή υβριδικού ηλεκτρικού σταθμού φράγματος ποταμών, β) την οικονομική διαχείριση του νομικού προσώπου του δήμου, γ) την καλοκαιρινή απασχόληση παιδιών σε δημοτικές δομές και δ) τα μέτρα πυροπροστασίας στο δήμο Ρεθύμνης.
- Παραλαβή και έγκριση των μελετών: α) Φωτογραμμετρική Αποτύπωση Τείχους-Φάρου στο Ενετικό Λιμάνι», β) «Σάρωση (Σκανάρισμα) Τειχών Φορτέτζας», γ) «Στατική μελέτη στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας» και δ) Περιβαλλοντική Μελέτη της συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης».
- Διάλυση της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΝ Α.Ε.».