Διατηρητέος ο υπαρχηγός Θ. Κλιάρης και ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του ο έτερος υπαρχηγός Π. Παρασκευάς
  
Σε κρίσεις στην ηγεσία του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής προχώρησε χθες το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά δύο αντιναύαρχοι, πέντε υποναύαρχοι, ένας υποναύαρχος τεχνικός, 18 αρχιπλοίαρχοι, ένας αρχιπλοίαρχος τεχνικός και ένας αρχιπλοίαρχος υγειονομικός. Κρίθηκε διατηρητέος ο υπαρχηγός Θεόδωρος Κλιάρης και κρίθηκε ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του ο έτερος υπαρχηγός Παναγιώτης Παρασκευάς.

Επιπλέον διατηρητέοι κρίθηκαν οι υποναύαρχοι: Αθανάσιος Ντούνης, Χαράλαμπος Αϊβαλιώτης και Ιωάννης Αργυρίου. Αντιθέτως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους κρίθηκαν οι Γεώργιος Σεφεριάδης και Σταμάτιος Καλογείτων. Διατηρητέος κρίθηκε και ο υποναύαρχος Ιωάννης Ζήκας.

Αναλυτικά οι κρίσεις 

- Αντιναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄ «Διατηρητέων»: Κλιάρης Θεόδωρος του Ευσταθίου
Π ί ν α κ α ς Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»: Παρασκευάς Παναγιώτης του Θεόδωρου

- Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄«Διατηρητέων»
1. Ντούνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 796)
2. Αϊβαλιώτης Χαράλαμπος του Βασιλείου (Α.Μ. 807)
3. Αργυρίου Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 810)

Π ί ν α κ α ς Β΄«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
1. Σεφεριάδης Γεώργιος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 798)
2. Καλογείτων Σταμάτιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 808)

- Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

Π ί ν α κ α ς Α΄«Διατηρητέων»: Ζήκας Ιωάννης του Ηλία (Α.Μ.Ε. 56)

- Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄ «Διατηρητέων»
1. Λεοντάρας Κωνσταντίνος του Παρασκευά (Α.Μ. 812)
2. Κοντόπουλος Ιωάννης του Εμμανουήλ (Α.Μ. 816)
3. Πουλής Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 818)
4. Αρμπουνιώτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 820)
5. Βαρελάς Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 830)
6. Σπανός Παναγιώτης του Δημητρίου (Α.Μ. 834)
7. Αναστασάκος Αγησίλαος του Αριστοτέλη (Α.Μ. 837)
8. Θεοφανόπουλος Αλέξανδρος του Λεωνίδα (Α.Μ. 839)
9. Περδικούρης Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 840)
10. Λαγουρός Αλέξανδρος του Νικολάου (Α.Μ. 842)
11. Στουρνάρας Παναγιώτης του Νικολάου (Α.Μ. 843)
12. Μάμμης Βασίλειος του Ηλία (Α.Μ. 844)
13. Θεοφίλου Ανδρέας του Ιωάννη (Α.Μ. 846)
14. Ρουσάκης Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 848)
15. Σούλος Δημήτριος του Βασιλείου (Α.Μ. 851)
16. Κοντομάρης Σπυρίδων του Δημητρίου (Α.Μ. 855)
17. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθίου (Α.Μ. 859)

Π ί ν α κ α ς Β΄«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»: Λαμπρόπουλος Αθανάσιος του Αριστείδη (Α.Μ. 847)

- Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

Π ί ν α κ α ς Α΄ «Διατηρητέων»: Μπέλλας Στυλιανός του Κηρύκου (Α.Μ.Ε. 61)
- Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικός:

Π ί ν α κ α ς Α΄ «Διατηρητέων»: Σοφούλης Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ.Ε. 63)

    2. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:

α) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου Λ.Σ. - νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Παρασκευά Παναγιώτη (Α.Μ. 790).

β) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Σεφεριάδη Γεώργιου (Α.Μ. 798), ο οποίος προάγεται για τριάντα (30) ημέρες, στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί, κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

γ) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Καλογείτονα Σταμάτιου (Α.Μ. 808), ο οποίος προάγεται για τριάντα (30) ημέρες, στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί, κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

Ο παραπάνω κριθείς ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προάγεται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί.