Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου

Υπεγράφη σήμερα Τρίτη 17 Απριλίου 2018 η σύμβαση  για την «Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων Πρασίνου» στον Δήμο Ηρακλείου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Εντεταλμένος  Σύμβουλος του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου Νίκος Φακουρέλης  και ο εκπρόσωπος  της αναδόχου εταιρίας. 

Πρόκειται για εργασία με τελικό ποσό σύμβασης τις 236.316,18 (με το Φ.Π.Α) και χρονοδιάγραμμα τους 12 μήνες από την υπογραφή της. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου και αφορά στη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (πάρκα, πλατείες, νησίδες, δενδροστοιχίες κ.λ.π) μετά από μελέτη του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου.