Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κ. Σκαδαλίδη, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Φρ. Παρασύρης, για τα προβλήματα των γυναικείων συνεταιρισμών.

Αναλυτικότερα ο κ. Παασύρης παραπέμπει στα αποτελέσματα ερευνών βάσει των οποίων, σήμερα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας δραστηριοποιούνται περίπου 150 αγροτουριστικοί και αγροβιοτεχνικοί γυναικείοι συνεταιρισμοί, που αξιοποιούν με μοναδικό τρόπο αγνά υλικά της ελληνικής γης, με τα οποία αναβιώνουν και ξαναζωντανεύουν την τοπική παράδοση, παρασκευάζοντας παραδοσιακά προϊόντα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις τοπικές οικονομίες.

Δυστυχώς όμως όπως αποδεικνύουν οι έρευνες οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί μετά την απότομη έκρηξη της δεκαετίας του ’80, σήμερα παρουσιάζουν στασιμότητα. Εντούτοις σημειώνει ο κ. Παρασύρης «υπάρχουν ανάμεσα τους εξαιρετικά παραδείγματα, όπως οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί Κρουσώνα, Κορφών, Ασιτών, Αρχανών , Γέργερης και πολλοί άλλοι στον Νομό Ηρακλείου, που με υποδειγματικό τρόπο και κάτω από δύσκολες συνθήκες, εκτελούν ένα σπουδαίο αναπτυξιακό, πολιτισμικό αλλά και κοινωνικό έργο, με την έννοια ότι αποτελούν ένα ανάχωμα κατά της ερημοποίησης της υπαίθρου».

Παρά τις σημαντικές αυτές λειτουργίες των γυναικείων συνεταιρισμών, πέρα από την διαχρονική αμέλεια της πολιτείας μετά την απορρόφηση των πρώτων κονδυλίων από τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα, αντιμετωπίζουν και πολλά άλλα προβλήματα. Το χαμηλό συνεταιριστικό κεφάλαιο και οι μεγάλες δυσκολίες χρηματοδότησης, ο ανταγωνισμός από τις συμβατικές επιχειρήσεις που παράγουν παρόμοια προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες λιγότερο ή και καθόλου αγνές και ποιοτικές, οι δυσκολίες στην εμπορική διακίνηση των προϊόντων, η έλλειψη ενημέρωσης και πληροφόρησης, η απουσία εκπαίδευσης, η απαξίωση της συνεταιριστικής ιδέας και η ανεπάρκεια των κοινωνικών δομών στην ύπαιθρο, είναι τα πιο σημαντικά εμπόδια που λειτουργούν αποτρεπτικά για την ανάπτυξη περαιτέρω πρωτοβουλιών από τους συνεταιρισμούς και γενικότερα οδηγούν στην ακύρωση της προσπάθειάς τους.

Επειδή υπάρχει επιτακτική ανάγκη στήριξης των γυναικείων συνεταιρισμών, αφού αποτελούν ένα σημαντικό μέσο ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου και συγκράτησης του αγροτικού πληθυσμού στην επαρχία και επειδή η ενίσχυση τους συμβάλει στη μείωση της ανεργίας των γυναικών που είναι μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών περισσότερο στην περιφέρεια, ερωτά ο κ. Παρασύρης τον Υπουργό σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να ενισχύσει άμεσα τους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς της περιφέρειας - μεταξύ των οποίων και αυτούς που δραστηριοποιούνται στο Νομό Ηρακλείου -, ώστε αυτοί να παραμείνουν ενεργοί και να συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία;