Στις 15-20 Απριλίου τρεις εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Μαλίων βρεθήκαν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, την Κλάιπεντα, στο πλαίσιο της συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 “NewS – New Schools, New Skills, Common Standards and Skills in Education”.

Το σχέδιο αυτό αφορά στην σύμπραξη σχολείων με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την προώθηση της καινοτομίας σε σχέση με τις παιδαγωγικές μεθοδολογίες και την ανάπτυξη ικανοτήτων, τυπικών, μη-τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Ήταν η τρίτη κινητικότητα του σχολείου και οι εντυπώσεις τους στις πέντε μέρες που περάσαν εκεί ήταν καταπληκτικές.

Μαζί με τους εταίρους από την Ιταλία, την Ρουμανία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Φινλανδία, επισκεφτήκαν το σχολείο “Tauralaukis Progimnasium” που, ενώ στεγάζεται σε παλιό κτήριο, οι καινοτόμες ιδέες των εκπαιδευτικών και η χρήση των νέων τεχνολογιών το κάνουν σύγχρονο και αποτελεσματικό.


Παρακολουθήσαν ενδιαφέροντα μαθήματα Γλώσσας, Αγγλικών, Μαθηματικών, Μουσικής και Υπολογιστών και συμμετείχαν στο διεθνές συνέδριο "Innovative teaching methods and teachers' role using the CLIL method” κατά το οποίο οι εισηγήσεις από ειδικούς στο αντικείμενο εστίασαν στην χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.

Τα παραγόμενα του προγράμματος είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο στον ιστότοπο https://neweducationskills.blogspot.gr.

Θα ήταν όμως παράλειψη να μην γίνει αναφορά και στις ομορφιές της περιοχής και στην φιλόξενη κουλτούρα των ντόπιων. Οι οικοδέσποινές και μαθητές/τριες του σχολείου, ξενάγησαν τους/τις εκπαιδευτικούς στα αξιοθέατα της παλιάς πόλης και του μοναδικού λιμανιού της Λιθουανίας ενώ τους μίλησαν για την ιδιαίτερη ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και της χώρας. 

Επισκεφτήκαν επίσης την μοναδικού φυσικού κάλους χερσόνησο του Curonian Spit που προστατεύεται από την UNESCO, το κάστρο του Trakai και το ταξίδι τελείωσε στην όμορφη λιθουανική πρωτεύουσα, το Βίλνιους.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook