Στις 18 και 19 Μαΐου 2018 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του (1987/8-2017/18) διοργανώνει τη 2η Συνάντηση Αποφοίτων του στις 18 και 19 Μαΐου 2018 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Αμφιθέατρο Δ3-7Α) με μια διημερίδα επετειακών εκδηλώσεων και σεμιναριακών δράσεων.

Οι εκδηλώσεις αυτές, όπως και όσες έχουν ήδη προηγηθεί, στοχεύουν: στη σφυρηλάτηση των σχέσεων του Τμήματος  με τους αποφοίτους του, στην ανάπτυξη ενός ενεργούς διαύλου επικοινωνίας με αποφοίτους που εργάζονται σε διάφορα πεδία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην επανεργοποίηση του Συλλόγου Αποφοίτων,  στην ανάδειξη της σημασίας των κοινωνιολογικών σπουδών και των ζητημάτων που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα,  τους ρόλους των κοινωνιολόγων στον 21ο αιώνα, και γενικότερα στο άνοιγμα του Τμήματος με την κοινωνία. 

Μέσα από τις δράσεις θεματικών ομάδων εργασίας, εισηγήσεις και συζητήσεις επιδιώκεται η ανάδειξη καινοτόμων πρωτοβουλιών και βέλτιστων πρακτικών κοινωνιολογικής εργασίας, καθώς  και η ενημέρωση  και η ευαισθητοποίηση των αποφοίτων μας σε ζητήματα που απασχολούν την επιστήμη της κοινωνιολογίας και τις πρακτικές εφαρμογές της. Το Τμήμα καλεί όλους τους αποφοίτους του να συμμετάσχουν ενεργά  στις εκδηλώσεις αυτές, να επαναδραστηριοποιήσουν το Σύλλογο των Αποφοίτων και γενικά να ενδυναμώσουν τον παρεμβατικό τους ρόλο στην κοινωνία, ιδιαίτερα στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία της οικονομικής, και όχι μόνο κρίσης.  

Πληροφορίες: http://sociology.soc.uoc.gr/?p=7189 , τηλ. 28310 77465

Δείτε εδώ το πρόγραμμα