Οι θέσεις Δ.Ε. κατηγορίας που προκηρύχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ και στους 4 νομούς της Κρήτης στις εφορείες αρχαιοτήτων και τα αρχαιολογικά μουσεία

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Από τις 186 θέσεις οι 18 είναι στην Κρήτη και συγκεκριμένα 2 στα Χανιά, 2 στο Ρέθυμνο, 11 στο Ηράκλειο, 3 στο Λασίθι.

Δείτε τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της προκήρυξης