Σε νέα υποβάθμιση της μετοχής της ΔΕΗ προχώρησε η UBS. Ο διεθνής οίκος μείωσε την τιμή στόχο για τη μετοχή στα 5,5 ευρώ, από 8 ευρώ προηγουμένως, ενώ παράλληλα δίνει σύσταση sell, έναντι neutral.

Ο διεθνής οίκος αναφέρει στην έκθεσή του ότι εξαιρουμένης της ΔΕΗ και των μετοχών των εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας της Μεσογείου διαπραγματεύονται σε σημαντικό discount έναντι της θεμελιώδους αξίας τους.

Επισημαίνει ωστόσο, ότι ίσως και να αποτελούν παγίδες αξίας, λόγω των μακροοικονομικών ανησυχιών, των αυξανόμενων πολιτικών παρεμβάσεων και των άσχημων θεμελιωδών στοιχείων.

Με βάση τα παραπάνω η UBS χαμηλώνει κατά 6% τον πήχη για τα κέρδη του κλάδου και συνιστά στους επενδυτές να αποφεύγουν τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν άμεσο εποπτικό ρίσκο, όπως οι μετοχές των ΔΕΗ και Iberdrola.