Την Τρίτη ο Σύλλογος εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ είχε εκδώσει ανακοίνωση αναφορικά με θέματα λειτουργίας του Νοσοκομείου και ειδικά για την στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος.

Σήμερα ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

"Η διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας και ανάπτυξης του ΠαΓΝΗ με συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών είναι κεντρικός στόχος της διοίκησης που υλοποιείται  σε τρείς άξονες όπως είναι, η στελέχωση με νέο προσωπικό, η ανανέωση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού- εγκατάσταση μηχανημάτων νέας τεχνολογίας και η διαχείριση των υφιστάμενων οικονομικών πόρων αλλά και με πρόσθετη χρηματοδότηση από άλλες πηγές(ΕΣΠΑ, Περιφέρεια, Υπουργείο, ΠΔΕ, και άλλους φορείς) . Αυτά, υλοποιούνται σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ, στο πλαίσιο των πολιτικών που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας.

Οι εφημερίες του ιατρικού προσωπικού καθορίζονται με πρόγραμμα το οποίο καταρτίζεται από τα θεσμικά όργανα του νοσοκομείου με την ευθύνη των Δ/ντών κλινικών, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη χορήγησης των «ρεπό», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Γενικά, το σύστημα εφημεριών του ιατρικού προσωπικού είναι σε στάδιο μετεξέλιξης και αναμένεται η οριστικοποίησή του από το Υπουργείο Υγείας.

Υπάρχει επάρκεια του Ιατρικού προσωπικού που μπορεί να εφημερεύσει καλύπτοντας τις ανάγκες. 

Όλοι οι γιατροί και γενικά όλο το προσωπικό πληρώνεται στην ώρα του και χωρίς καθυστερήσεις , ενώ ρυθμίστηκαν νομοθετικά και τους αποδόθηκαν περικοπές εφημεριών των ετών 2014-2015. Οι δε δικαστικές διεκδικήσεις του προσωπικού των παλαιότερων χρόνων από περικοπές εφημεριών, αποδόθηκαν ή είναι στη διαδικασία απόδοσης.

Ο βιοιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ανανεώνεται συνεχώς και είναι στη διαδικασία εγκατάστασης- λειτουργίας, σε τομείς όπως στην ακτινοθεραπεία, στην πυρηνική ιατρική, στη νευρολογία, στην επεμβατική ακτινολογία, στην αγγειοχειρουργική, στα εργαστήρια, στην ενεργειακή αναβάθμιση κ.α.

Η στελέχωση με προσωπικό είναι βασική μας προτεραιότητα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, έχουν ζητηθεί θέσεις μονίμου αλλά και επικουρικού προσωπικού για να ενισχυθούν περαιτέρω οι υπηρεσίες μας, όπως και του ακτινολογικού τμήματος, που παρά του ότι υπηρετούν 19 άτομα τεχνολογικό προσωπικό, αναμένονται αποχωρήσεις λόγω διορισμών τους σε άλλα νοσοκομεία από Σεπτέμβρη(τον Αύγουστο το πρόγραμμα εκτελείται κανονικά) και οι οποίες αναμένονται να αναπληρωθούν με νέες προσλήψεις μονίμου και επικουρικού προσωπικού.

Σημειώνουμε τέλος, ότι στην ιστοσελίδα των δυο νοσοκομείων βρίσκεται ο διετής απολογισμός των Ιδρυμάτων, όπου και αποτυπώνεται αντίστοιχα ο αναπτυξιακός μας προγραμματισμός. (ΠαΓΝΗ: http://www.pagni.gr και Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» http://www.venizeleio.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑ.Γ.Ν.Η – Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ