Μείωση 0,90% παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 2011 στο ποσοστό των εγγεγραμμένων του Ο.Α.Ε.Δ., το οποίο αντιστοιχεί σε 763.305 ανέργους, έναντι 777.872 του Ιουλίου 2011.

Την αντίστοιχη περίοδο του 2010, οι πολίτες που ήταν εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του οργανισμού, ανήλθαν στους 648.032.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ομάδα που πλήττεται περισσότερο από τη μάστιγα της ανεργίας είναι αυτή των 30 – 54 ετών (62,63%).

Οι καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχονται σε 36.055, εκ των οποίων περίπου οι μισές οφείλονται στη λήξη συμβάσεων και η αντίστοιχη αποχώρηση των εργαζομένων από την αγορά εργασίας.