Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Χανίων (Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου), ανακοινώνεται το Πρόγραμμα των εφαρμογών καταπολέμησης κουνουπιών για το διάστημα από 15-10-2018 έως 19-10-2018

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου και τις καιρικές συνθήκες.